Bygg, bygninger, broer og andre meneskeskapte installasjoner.